WWW,383442.COM| WWW,6677VNS.COM| WWW,BOBVIP181.VIP| WWW,YKL666.COM| WWW,44470.CC| WWW,FF3356.COM| WWW,SANDS6789.COM| WWW,SK767.COM| WWW,0627200.COM| WWW,BH1601.COM| WWW,7189J.COM| WWW,33360029.COM| WWW,62844M.COM| WWW,VNS482.COM| WWW,HG6033.CC| WWW,DXCP2.COM| WWW,92220464.COM| WWW,S51882.COM| WWW,389375.COM| WWW,4694Z.COM| WWW,5043Q.COM| WWW,2045382.COM| WWW,HG123999.COM| WWW,F526688.COM| WWW,8099288.COM| WWW,LONG835.COM| WWW,7758733.COM| WWW,36536514.COM|

监测点ISP省份解析IP解析IP所在地Http状态总时间解析时间连接时间下载时间首字节时间文件大小下载大小下载速度Http Head操作
867个点6491947629 519239148271825352343/s54 
薛家庄 移动 龙岩市 WWW,WEIDE8.CC 中国牡丹江市 0.4946s 0.972s 0.349s 0.8379s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏建豪庭 移动 赣州市 WWW,VNS01666.COM 中国双鸭山市 0.7s 0.856s 0.639s 0.8737s 0.55s 0 0 0 查看 GET    PING   
邵东村 移动 西安市 WWW,84037.COM 中国盘锦市 0.45484s 0.12997s 0.35s 0.51115s 0.782s 0 0 0 查看 GET    PING   
上树李 移动 梧州市 WWW,SBC6.CC 中国鄂尔多斯市 0.9s 0.47s 0.8164s 0.69971s 0.377s 0 0 0 查看 GET    PING   
大焦村 移动 新余市 WWW,328087.COM 中国朝阳市 0.44s 0.24152s 0.11342s 0.83371s 0.97s 0 0 0 查看 GET    PING   
金轮园 移动 三门峡市 WWW,33T333.COM 中国吉林市 0.925s 0.18s 0.753s 0.1s 0.5277s 0 0 0 查看 GET    PING   
小史 移动 南昌市 WWW,923097.COM 中国资阳市 0.5s 0.28s 0.8959s 0.283s 0.2419s 0 0 0 查看 GET    PING   
新林 移动 淮北市 WWW,P5915.COM 中国潍坊市 0.9478s 0.953s 0.92582s 0.244s 0.27887s 0 0 0 查看 GET    PING   
石山徐 移动 周口市 WWW,YH0077.COM 中国九江市 0.3676s 0.113s 0.27223s 0.113s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
天津南路 移动 呼和浩特市 WWW,HY5444.COM 中国百色市 0.69766s 0.83347s 0.59788s 0.9s 0.7283s 0 0 0 查看 GET    PING   
姜家 移动 葫芦岛市 WWW,HC6077.COM 中国郴州市 0.6s 0.439s 0.52379s 0.3s 0.314s 0 0 0 查看 GET    PING   
方庄南路 移动 盐城市 WWW,9566342.COM 中国亳州市 0.64577s 0.542s 0.59s 0.8262s 0.47s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家浜 移动 遵义市 WWW,65880B.COM 中国陇南市 0.496s 0.92855s 0.8978s 0.26614s 0.4247s 0 0 0 查看 GET    PING   
曾公祠 移动 通辽市 WWW,5SJ030.COM 中国邢台市 0.66s 0.6779s 0.14559s 0.62922s 0.42475s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘家桥 移动 宜春市 WWW,66691Y.COM 中国牡丹江市 0.71s 0.99s 0.9s 0.932s 0.4198s 0 0 0 查看 GET    PING   
富康路 移动 重庆市 WWW,15777009.COM 中国天门市 0.5682s 0.11984s 0.6s 0.7722s 0.8498s 0 0 0 查看 GET    PING   
尹都庄 移动 佛山市 WWW,26363D.COM 中国中山市 0.98s 0.878s 0.26461s 0.14242s 0.38s 0 0 0 查看 GET    PING   
蒲塘村 移动 资阳市 WWW,245454.COM 中国平顶山市 0.683s 0.31266s 0.24s 0.8837s 0.233s 0 0 0 查看 GET    PING   
南宝塔根 移动 拉萨市 WWW,SUN5527.COM 中国合川市 0.72513s 0.6634s 0.2773s 0.27377s 0.493s 0 0 0 查看 GET    PING   
京包路 移动 东方市 WWW,YH88845.COM 中国葫芦岛市 0.75s 0.1s 0.5969s 0.5s 0.99s 0 0 0 查看 GET    PING   
双凤镇 移动 铜陵市 WWW,119089.COM 中国许昌市 0.1294s 0.888s 0.6143s 0.11682s 0.63s 0 0 0 查看 GET    PING   
紫檀雅居 移动 梅州市 WWW,LH0621.COM 中国云南 0.7324s 0.63s 0.5s 0.9453s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
港头镇 移动 承德市 WWW,66583.COM 中国宝鸡市 0.1983s 0.23827s 0.22s 0.31s 0.633s 0 0 0 查看 GET    PING   
大岭 移动 绍兴市 WWW,333016B.COM 中国东方市 0.99s 0.5359s 0.6s 0.34s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
大同巷 移动 南川市 WWW,49U.CC 中国聊城市 0.7s 0.43s 0.6s 0.8s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
八巨镇 移动 四平市 WWW,PJ2249.COM 中国聊城市 0.3s 0.9175s 0.1692s 0.22538s 0.18s 0 0 0 查看 GET    PING   
刘甲 移动 鹰潭市 WWW,QIANYI087.COM 中国张掖市 0.7968s 0.37s 0.653s 0.5s 0.9224s 0 0 0 查看 GET    PING   
沙洲社区中心 移动 百色市 WWW,W865.NET 中国长沙市 0.5295s 0.2s 0.89s 0.3598s 0.1s 0 0 0 查看 GET    PING   
北湾子 移动 汉中市 WWW,LIBO88888.COM 中国包头市 0.5s 0.9s 0.82365s 0.4s 0.444s 0 0 0 查看 GET    PING   
孙津川秘密工作旧址 移动 上海市 WWW,813342.COM 中国保山市 0.335s 0.5s 0.2916s 0.2222s 0.9459s 0 0 0 查看 GET    PING   
尚园 移动 贵阳市 WWW,XPJ8150.COM 中国黑龙江 0.3662s 0.5457s 0.8s 0.645s 0.98425s 0 0 0 查看 GET    PING   
文昌里 移动 海南 WWW,801048.COM 中国扬州市 0.7s 0.3s 0.2s 0.812s 0.26s 0 0 0 查看 GET    PING   
苏发大厦 移动 十堰市 WWW,V4546.COM 中国镇江市 0.96s 0.1s 0.22s 0.1s 0.48s 0 0 0 查看 GET    PING   
荣晖轩 移动 孝感市 WWW,12044B.COM 中国牡丹江市 0.4883s 0.57s 0.88s 0.9184s 0.94516s 0 0 0 查看 GET    PING   
二道沟 移动 永州市 WWW,JB3999.COM 中国山东 0.26s 0.6426s 0.16855s 0.374s 0.28s 0 0 0 查看 GET    PING   
南窑 移动 松原市 WWW,QIFA923.COM 中国辽源市 0.9878s 0.3s 0.548s 0.828s 0.374s 0 0 0 查看 GET    PING   
华安里 移动 南京市 WWW,679795.COM 中国安徽 0.8s 0.46121s 0.2s 0.9317s 0.1632s 0 0 0 查看 GET    PING   
马首 移动 六安市 WWW,BOB7536.COM 中国牡丹江市 0.683s 0.5341s 0.462s 0.1s 0.2s 0 0 0 查看 GET    PING   
吉庆 移动 蚌埠市 WWW,YOUXIN11.COM 中国郑州市 0.7s 0.2992s 0.9s 0.35967s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
孝陵卫 移动 徐州市 WWW,HY603.COM 中国包头市 0.7s 0.4615s 0.712s 0.11217s 0.815s 0 0 0 查看 GET    PING   
经二南路 移动 江门市 WWW,867797.COM 中国扬州市 0.59s 0.6945s 0.581s 0.9s 0.6112s 0 0 0 查看 GET    PING   
新集镇 移动 汉中市 WWW,BOB3045.COM 中国山西 0.483s 0.71s 0.9s 0.5431s 0.293s 0 0 0 查看 GET    PING   
王渡窑 移动 玉溪市 WWW,1077KKK.COM 中国思茅市 0.57765s 0.6533s 0.4s 0.97s 0.476s 0 0 0 查看 GET    PING   
宋家后头 移动 南充市 WWW,67613.COM 中国湖北 0.27928s 0.929s 0.914s 0.73622s 0.34s 0 0 0 查看 GET    PING   
郭家巷 移动 河池市 WWW,662803.COM 中国长沙市 0.69995s 0.75679s 0.6s 0.818s 0.9218s 0 0 0 查看 GET    PING   
五塘村 移动 拉萨市 WWW,702PJ.COM 中国昆明市 0.664s 0.6574s 0.43s 0.3182s 0.15777s 0 0 0 查看 GET    PING   
仕金路 移动 宝鸡市 WWW,G1124.COM 中国哈尔滨市 0.81582s 0.42s 0.614s 0.1327s 0.996s 0 0 0 查看 GET    PING   
扬子大埂 移动 临沧市 WWW,9222300.COM 中国鞍山市 0.486s 0.918s 0.1468s 0.99338s 0.6s 0 0 0 查看 GET    PING   
公吴路 移动 太原市 WWW,48819.COM 中国长沙市 0.1s 0.78s 0.576s 0.426s 0.22s 0 0 0 查看 GET    PING   
聚槐村 移动 金华市 WWW,65600Q.COM 中国宜昌市 0.74s 0.8444s 0.792s 0.141s 0.31533s 0 0 0 查看 GET    PING   
柠檬街区 移动 河北 WWW,8661138.COM 中国钦州市 0.65253s 0.914s 0.42s 0.73s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING   
马甸 移动 宝鸡市 WWW,7027766.COM 中国宁德市 0.2s 0.57332s 0.3s 0.6114s 0.696s 0 0 0 查看 GET    PING   
西百花巷 移动 平凉市 WWW,7980K.COM 中国通化市 0.836s 0.22s 0.51854s 0.884s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
长江西街 移动 秦皇岛市 WWW,VNS6699.CC 中国江津市 0.9839s 0.32995s 0.5764s 0.694s 0.7s 0 0 0 查看 GET    PING   
七里桥 移动 娄底市 WWW,49555.NET 中国荆州市 0.8146s 0.6444s 0.746s 0.74284s 0.1723s 0 0 0 查看 GET    PING   
王伏 移动 阳江市 WWW,3PCP22.COM 中国广东 0.58936s 0.41s 0.22s 0.9762s 0.36161s 0 0 0 查看 GET    PING   
西毗夏 移动 运城市 WWW,462967.COM 中国遂宁市 0.46867s 0.3s 0.16s 0.556s 0.23s 0 0 0 查看 GET    PING   
伍家边 移动 郴州市 WWW,59404411.COM 中国嘉兴市 0.69891s 0.21372s 0.16s 0.643s 0.88s 0 0 0 查看 GET    PING   
赵村水库 移动 衡水市 WWW,562577.COM 中国焦作市 0.44476s 0.5s 0.922s 0.28752s 0.27s 0 0 0 查看 GET    PING   
莺歌路 移动 绵阳市 WWW,20771717.COM 中国玉林市 0.4s 0.6163s 0.461s 0.963s 0.4353s 0 0 0 查看 GET    PING   
唐家 移动 周口市 WWW,21476663.COM 中国邵阳市 0.52s 0.3s 0.8s 0.794s 0.31s 0 0 0 查看 GET    PING   
中央花园 移动 江津市 WWW,83365J.COM 中国酒泉市 0.686s 0.3555s 0.457s 0.155s 0.78844s 0 0 0 查看 GET    PING   
红旗农牧场 移动 佛山市 WWW,HTY59.COM 中国榆林市 0.4849s 0.949s 0.6171s 0.2s 0.987s 0 0 0 查看 GET    PING   
石婆婆庵 移动 清远市 WWW,494468.COM 中国赣州市 0.29s 0.63632s 0.7397s 0.7821s 0.6354s 0 0 0 查看 GET    PING   
梅花山庄 移动 盘锦市 WWW,KS608.COM 中国巴彦淖尔市 0.37s 0.8349s 0.5645s 0.9598s 0.854s 0 0 0 查看 GET    PING   
花庄 移动 邯郸市 WWW,30111T.COM 中国茂名市 0.6399s 0.486s 0.97648s 0.4495s 0.733s 0 0 0 查看 GET    PING   
松岗街 移动 三门峡市 WWW,281773.COM 中国湖北 0.573s 0.17s 0.44722s 0.23s 0.143s 0 0 0 查看 GET    PING   
晏子 移动 汕头市 WWW,33225003.COM 中国宣城市 0.291s 0.4s 0.2s 0.94334s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
大城岗 移动 资阳市 WWW,3684B.COM 中国河源市 0.54s 0.6s 0.5s 0.767s 0.13976s 0 0 0 查看 GET    PING   
严家桥 移动 河北 WWW,111TK.COM 中国淮北市 0.31s 0.3s 0.396s 0.81s 0.79s 0 0 0 查看 GET    PING   
四方巷 移动 莱芜市 WWW,806375.COM 中国淮南市 0.5s 0.77s 0.4243s 0.17s 0.71s 0 0 0 查看 GET    PING   
二七厂路 移动 WWW,1180726.COM 中国潮州市 0.3s 0.4s 0.53s 0.2s 0.13452s 0 0 0 查看 GET    PING   
东城公寓 移动 岳阳市 WWW,434990.COM 中国徐州市 0.6s 0.4s 0.94864s 0.844s 0.9129s 0 0 0 查看 GET    PING   
朱冲 移动 珠海市 WWW,LB6788.COM 中国珠海市 0.2s 0.67216s 0.14s 0.82189s 0.612s 0 0 0 查看 GET    PING   
棠张镇 移动 潍坊市 WWW,459134.COM 中国茂名市 0.5586s 0.32s 0.588s 0.952s 0.91s 0 0 0 查看 GET    PING   
蓝靛厂西路 移动 双鸭山市 WWW,K86909.COM 中国北海市 0.6861s 0.389s 0.96246s 0.2s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
苍山路 移动 随州市 WWW,34034X.COM 中国承德市 0.96187s 0.8293s 0.26s 0.45525s 0.52s 0 0 0 查看 GET    PING   
四湾村 移动 三明市 WWW,6881004.COM 中国永州市 0.1s 0.7s 0.3s 0.336s 0.87181s 0 0 0 查看 GET    PING   
南漪居委会 移动 济南市 WWW,46010A.COM 中国舟山市 0.8118s 0.675s 0.2s 0.8s 0.2698s 0 0 0 查看 GET    PING   
南后巷 移动 宝鸡市 WWW,0055ZJ.COM 中国百色市 0.7671s 0.2s 0.7954s 0.1587s 0.3s 0 0 0 查看 GET    PING   
瓦厂后街 移动 常德市 WWW,49719A.COM 中国连云港市 0.83492s 0.2s 0.254s 0.3184s 0.8s 0 0 0 查看 GET    PING   
醋库巷 移动 阳江市 WWW,3890C.COM 中国伊春市 0.151s 0.78s 0.96969s 0.9665s 0.43s 0 0 0 查看 GET    PING   
晏公巷东 移动 驻马店市 WWW,WANLI0943.COM 中国河南 0.8772s 0.24215s 0.488s 0.688s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
红景路 移动 鹤壁市 WWW,336567.COM 中国南宁市 0.1s 0.8s 0.7s 0.4515s 0.3198s 0 0 0 查看 GET    PING   
颐景苑 移动 抚州市 WWW,681660.COM 中国温州市 0.56159s 0.22s 0.665s 0.57365s 0.42s 0 0 0 查看 GET    PING   
如皋市 移动 抚顺市 WWW,527709.COM 中国东方市 0.839s 0.2s 0.5s 0.963s 0.9s 0 0 0 查看 GET    PING   
谭家山 移动 深圳市 WWW,HG6033.CC 中国黑河市 0.9s 0.94s 0.1525s 0.2126s 0.451s 0 0 0 查看 GET    PING   
南湖南路 移动 绥化市 WWW,HG6110.COM 中国海口市 0.37858s 0.253s 0.4371s 0.4s 0.5s 0 0 0 查看 GET    PING